ΤΙ ΨΑΧΝΕΙΣ;
 • Catering
 • Un-meat (προϊόντα)
 • Un-milk (προϊόντα)
 • Καλλυντικά, Απορρυπαντικά (προϊόντα)
 • Συμπληρώματα διατροφής (προϊόντα)
ΠΟΥ;

Ευκαιρίες καριέρας

Η Vegan Times είναι ένα start up που στοχεύει να πλαισιώσει επιστημονικά την πληροφόρηση προς την κοινωνία σε σχέση με τον βιγκανισμό και απευθύνεται σε καταναλωτές και επιχειρήσεις μέσω του vegantimes.gr.

Το vegantimes.gr είναι ένα ευρετήριο επιχειρήσεων και προϊόντων που καλύπτουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και συνεχώς εμπλουτίζεται, ώστε να περιέχει αξιόπιστες vegan προτάσεις προς τους καταναλωτές. Η Vegan Times αναζητεί συνεργάτη με όραμα να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων και τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης.

 

Τίτλος Θέσης: Web & social media administrator

 

Κύριοι σκοποί της θέσης

Α. Επέκταση και διατήρηση της ποιότητας των δεδομένων (καταχωρίσεων) του directory

Β. Πώληση διαφημιστικού χώρου

Γ. Διαχείριση social media

 

Κύρια καθήκοντα και αρμοδιότητες

Α. Επέκταση και διατήρηση της ποιότητας των δεδομένων (καταχωρίσεων) του directory

 • Συλλογή, έλεγχος, ταξινόμηση, εμπλουτισμός, και καταχώριση περιεχομένου στο directory.
 • Επιμέλεια κειμένων & επεξεργασία φωτογραφιών.
 • Επιμέλεια τεχνικών θεμάτων του συστήματος (αναφορά & παρακολούθηση επίλυσης).

Β. Πώληση διαφημιστικού χώρου & αναφορά προόδου πωλήσεων

Γ. Διαχείριση social media

 • Προετοιμασία αναρτήσεων (τεχνική διαχείριση) για δημοσίευση στα social media.
 • Παρακολούθηση απόδοσης και επαναπροσδιορισμός τεχνικών επίτευξης στόχου.

 

Προφίλ

Τυπικά προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ με βαθμό >=6.0
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (επιπέδου C1/C2)
 • Digital marketing (αποδεδειγμένη γνώση ή εμπειρία)
 • Computer literacy (office, photoshop, ή άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων)
 • Google ad words (επιθυμητή γνώση)
 • Ορθογραφημένη και τυπογραφικά άψογη γραφή

Άλλα προσόντα

 • Ερευνητική σκέψη
 • Επικοινωνιακές δυνατότητες
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ευελιξία
 • Εργατικότητα / Εχεμύθεια / Συνέπεια
 • Εσωτερική ανάγκη συνεχούς μάθησης και αυτοβελτίωσης

 

Η εταιρία προσφέρει δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης σε ένα ολοένα εξελισσόμενο περιβάλλον που στηρίζεται σε αξίες και ιδανικά. Πλήρης απασχόληση. Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας στο hello@vegantimes.gr.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!