Σπατάλη τροφίμων. Αποτέλεσμα προώθησης ή «λογική» εξέλιξη;

Επιχειρηματικότητα + Καινοτομία

16/03/2022

Ποιος;

Ερευνητές από Πανεπιστήμια της Δανίας και της Σουηδίας…

Tί;

…μελέτησαν τις κριτικές που δέχονται τα σούπερ μάρκετ για ανεύθυνες πρακτικές μάρκετινγκ, όπως προωθήσεις τιμών, που οδηγούν στην υπερβολική αγορά αγαθών και φαινομενικά συμβάλλουν στη σπατάλη τροφίμων από τους καταναλωτές.

Πού;

Παγκοσμίως.

Πότε;

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στις 4 Απριλίου του 2021.

Γιατί;

Για να διερευνηθεί εάν ισχύει η υπόθεση ότι οι προωθήσεις των τιμών σχετίζονται με αυξημένη σπατάλη τροφίμων από πλευράς καταναλωτών.

Λοιπές πληροφορίες

Οι ερευνητές διεξήγαν ανασκόπηση των σχετικών μελετών και ανακάλυψαν ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη σχέση μεταξύ προωθητικών ενεργειών και σπατάλης τροφίμων, δηλ. τροφίμων που αγοράζονται αλλά δεν καταναλίσκονται και καταλήγουν στα σκουπίδια. Περίπου οι μισές από τις μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι προωθήσεις των τροφίμων μέσω μειωμένων τιμών, ενθαρρύνοντας την υπερβολική αγορά, οδηγούν σε σπατάλη τροφίμων, ενώ οι υπόλοιπες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι καταναλωτές που αγοράζουν προϊόντα διατροφής που προωθούνται από την τιμή παρουσιάζουν μέσο ή και χαμηλότερο επίπεδο οικιακών απορριμμάτων τροφίμων.

Πιο συγκεκριμένα, η ποσότητα της σπατάλης τροφίμων που μπορεί να αποφευχθεί στα νοικοκυριά, δηλαδή των τροφίμων που ήταν απολύτως βρώσιμα πριν πεταχτούν στα σκουπίδια, εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 50% των συνολικών αποβλήτων τροφίμων στην Ευρώπη και το 60% στις ΗΠΑ, ενώ η σπατάλη τροφίμων στο στάδιο της λιανικής πώλησης εκτιμάται ότι αποτελεί μόνο το 5% των απορριμμάτων τροφίμων στις ανεπτυγμένες χώρες. Το συμπέρασμα φαίνεται να είναι ότι οι ίδιοι οι καταναλωτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή αποβλήτων τροφίμων. Όμως σε αυτή την εξίσωση δεν συμμετέχουν μόνο οι καταναλωτές, αλλά και οι λιανοπωλητές.

Για παράδειγμα, οι λιανοπωλητές συχνά λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με τα πρότυπα εμφάνισης των τροφίμων, τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αναμένουν ότι τα τρόφιμα θα πρέπει να φαίνονται, και οι λιανοπωλητές αποφασίζουν επίσης για το μέγεθος των μονάδων προϊόντων που πωλούν ή για προϊόντα τα οποία αποτελούν μέρος της ίδιας προσφοράς («πακέτου»). Πρόκειται για αποφάσεις που μπορούν τελικά να συμβάλουν στη σπατάλη τροφίμων στην αλυσίδα εφοδιασμού. Σημαντικό στοιχείο επίσης αποτελεί, ότι οι λιανοπωλητές θεσπίζουν τακτικές τιμολόγησης που μπορεί να προκαλούν τiw αχρείαστες αγορές από πλευράς των καταναλωτών, και έτσι να συμβάλλουν στη σπατάλη τροφίμων.

Το να υποθέτει κανείς, λοιπόν, ότι οι προωθητικές ενέργειες των λιανοπωλητών αυξάνουν εξ ορισμού την σπατάλη τροφίμων των νοικοκυριών αποτελεί μια απλοϊκή προσέγγιση του θέματος. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και στοιχεία των καταναλωτών, όπως το επίπεδο ανταπόκρισης στις τιμές, οι στάσεις, οι αξίες, οι ταυτότητες των νοικοκυριών, και οι ρόλοι μέσα σε αυτά.

Η έρευνα αυτή μας επιτρέπει μια ευρύτερη κατανόηση του ρόλου των προωθήσεων των τιμών λιανικής και των χαρακτηριστικών των καταναλωτών στα οικιακά απορρίμματα τροφίμων, και μας επιτρέπει να κατανοήσουμε βαθύτερα τις αιτίες της σπατάλης τροφίμων από τα νοικοκυριά.

© Vegan Times 19-04-2021

Δημοσιεύτηκε: 19/04/2021
Ενημερώθηκε:
16/03/2022

Πηγές:

  1. Main picture credits to ShotRav | Pixabay
  2. Tsalis, G. et al. (2021) ‘Promoting Food for the Trash Bin? A Review of the Literature on Retail Price Promotions and Household-Level Food Waste’, Sustainability, 13(7), p. 4018. doi: 10.3390/su13074018.