Το θέμα της κλιματικής αλλαγής αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο

Περιβάλλον + Βιωσιμότητα

17/03/2022

Ποιος;

Το UNDP (Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης…

Τί;

…δημοσίευσε τα αποτελέσματα παγκόσμιας δημοσκόπησης που πραγματοποιήθηκε σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

Πότε;

Η Έκθεση με τα αποτελέσματα δημοσιοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2021.

Λοιπές πληροφορίες

Στην έρευνα συμμετείχαν άτομα από 50 διαφορετικές χώρες, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως συμμετείχαν και νέοι ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Για πολλές συμμετέχουσες χώρες, είναι η πρώτη φορά που διεξάγεται μεγάλης κλίμακας δημοσκόπηση σχετικά με το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Το 2021 είναι ένα καίριο έτος για τις δεσμεύσεις των χωρών σχετικά με την κλιματική δράση, με έναν βασικό γύρο διαπραγματεύσεων που θα διεξαχθεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα τον Νοέμβριο στη Γλασκώβη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν εάν θεωρούν την αλλαγή του κλίματος μια παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η πλειοψηφία των ερωτωμένων συμφωνεί ότι ο πλανήτης βρίσκεται σε κλιματική κρίση. Το ποσοστό είναι πιο μεγάλο στις μικρές νησιωτικές χώρες (που κινδυνεύουν άμεσα από την αύξηση της στάθμης της θάλασσας) και στις χώρες υψηλού εισοδήματος. Μεταξύ όσων συμφωνούν, 6 στους 10 θεωρούν ότι πρέπει να ληφθούν “επειγόντως” οποιαδήποτε μέτρα είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν, επίσης, αν θα υποστήριζαν δεκαοκτώ βασικές πολιτικές για το κλίμα σε έξι πυλώνες δράσης:

  • Οικονομία
  • Ενέργεια
  • Μεταφορές
  • Τρόφιμα
  • Αγροκτήματα
  • Φύση & ανθρώπινη προστασία

Η διατήρηση των δασών και της γης φαίνεται να είναι η πιο δημοφιλής δράση με υποστήριξη από το 54% των ερωτωμένων. Η δράση αυτή βρέθηκε στις πρώτες τέσσερις πολιτικές σε κάθε ομάδα χωρών, με το μεγαλύτερο ποσοστό να παρατηρείται στην Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Αμερική.

Σε οκτώ από τις δέκα χώρες με τις υψηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τον τομέα της ενέργειας, η πιο δημοφιλής πολιτική ήταν η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στις χώρες με τις υψηλότερες εκπομπές από την αλλαγή χρήσης γης, η διατήρηση των δασών και της γης ήταν η πιο δημοφιλής πολιτική. Εννέα στις δέκα από τις χώρες με τους πιο αστικοποιημένους πληθυσμούς υποστήριζαν ακόμη περισσότερη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων και λεωφορείων ή ποδηλάτων.

Το να γίνει υποχρέωση των επιχειρήσεων να πληρώνουν για τη ρύπανση που δημιουργούν ήταν μια πολιτική που προτιμήθηκε από την πλειοψηφία των ερωτωμένων σε 7 από τις 12 χώρες υψηλού εισοδήματος, με υψηλότερη απήχηση στην Μεγάλη Βρετανία (72%) και τον Καναδά (69%). Αντιθέτως, σε χώρες μεσαίου εισοδήματος, η υποστήριξη αυτής της πολιτικής ήταν πιο μικρή, με πλειοψηφία μόνο στην Γεωργία (51%).

«Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η επείγουσα δράση για το κλίμα έχει ευρεία υποστήριξη μεταξύ των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις εθνικότητες, την ηλικία, το φύλο, και το επίπεδο εκπαίδευσης», σημείωσε ο Achim Steiner, Διαχειριστής του UNDP. Σημαντικό εύρημα αποτελεί πως η νεαρή ηλικία και το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης συσχετίζονται με αυξημένη επιθυμία δράσης για την κλιματική αλλαγή. Επίσης, το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα φαίνεται να συσχετίζεται με αυξημένη επιθυμία δράσης. Εξίσου καίριο εύρημα είναι πως οι νεότεροι συμμετέχοντες (18 και κάτω) ανέφεραν περισσότερο σε σχέση με τους μεγαλύτερους πως η δράση για την κλιματική αλλαγή αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Η γνώμη μας

Ένα σημαντικό στοιχείο που αναδεικνύεται από τη δημοσκόπηση είναι ότι οι άνθρωποι αρχίζουν να συνειδητοποιούν την άμεση σύνδεση της διατροφής με το κλίμα. Η σύνδεση αυτή είτε απουσιάζει είτε αναδεικνύεται ελάχιστα στον δημόσιο λόγο των διεθνών οργανισμών (βλ. για παράδειγμα την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών) και των μέσων ενημέρωσης. Παρόλα αυτά, το 30% των ερωτωμένων παγκοσμίως θεωρεί ότι η υιοθέτηση της φυτοφαγίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την αντιστροφή του κλίματος.

© Vegan Times 30-03-2021

Δημοσιεύτηκε: 30/03/2021
Ενημερώθηκε:
17/03/2022