Ανάκληση των προϊόντων «Mega Foods Πυρήνες Βερίκοκου» και «Evergreen super nuts Βιολογικοί Πυρήνες Βερίκοκου» από τον Ε.Φ.Ε.Τ.

Στους οποίους ανιχνεύτηκε υδροκυανικό οξύ με υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου. Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί τα προϊόντα αυτά να μην τα καταναλώσουν.

 

Δελτία Τύπου

29/12/2022

Τα προϊόντα:

«Mega Foods Πυρήνες Βερίκοκου», βάρους 150g, παρτίδας 228241022 με ανάλωση κατά προτίμηση πριν από 31/12/23 από την εταιρεία «ΒΙΟΥΓΕΙΑ Ε.Π.Ε.».

«Evergreen super nuts Βιολογικοί Πυρήνες Βερίκοκου», βάρους 150g, με παρτίδες 101122311223, 230922311223, 221022311223,190822311223, 020922311223, 181122311223 και 03122211223 με ανάλωση κατά προτίμηση πριν από 31/12/23 από την εταιρεία «Αγροτική Βιοδιατροφική Α.Ε.»

Διαβάστε το δελτίο τύπου του ΕΦΕΤ

Δημοσιεύτηκε: 27/12/2022
Ενημερώθηκε:
29/12/2022