Φωτογραφίες με πρωτεύοντα. Yes or NO?

Vegan Life

24/07/2023
Ποιος;

Η Διεθνής Ένωση Διατήρησης της Φύσης (IUCN)…

Tί;

…δημοσίευσε Οδηγίες με τίτλο “Κατευθυντήριες οδηγίες για καλές πρακτικές στην υπεύθυνη απεικόνιση μη ανθρωπίνων πρωτευόντων”. Οι Οδηγίες συστήνουν να καταργηθεί η απεικόνιση μη ανθρώπινων πρωτευόντων ζώων σε φωτογραφίες που φαντάζουν φιλικές προς τον άνθρωπο.

Πότε;

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες κυκλοφόρησαν στις αρχές του 2021.

Γιατί;

Η απεικόνιση των πρωτευόντων μη ανθρώπινων ζώων (πίθηκοι, χιμπαντζήδες, ουρακοτάγκοι) είτε σε γραφεία να συνομιλούν με ανθρώπους, είτε σε φωτογραφίες κρατώντας χέρι-χέρι έναν άνθρωπο, δίνουν μια οικεία εικόνα στον άνθρωπο. Μία εικόνα που λανθασμένα (ή/και στοχευμένα) παραπέμπει στην αντίληψη πως τα συγκεκριμένα μη ανθρώπινα ζώα, μπορούν να είναι και κατοικίδια.

Λοιπές πληροφορίες

Η Έκθεση αναφέρει διάφορες επιστημονικές μελέτες, οι οποίες δείχνουν τη ζημιά που προκαλείται από την φωτογραφική έκθεση των πρωτευόντων μη ανθρωπίνων ζώων. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι άνθρωποι, βλέποντας τα ζώα σε καθημερινές στιγμές μαζί με ανθρώπους, αποκτούν την εντύπωση πως μπορούν να τα λογίζουν ως οικόσιτα.

Οι νέες οδηγίες προτείνουν οι φωτογραφίες να πραγματοποιούνται με απόσταση 7 μέτρων μεταξύ των ζώων και των ανθρώπων, με τους τελευταίους να φορούν απαραίτητο εξοπλισμό (μάσκες, κιάλια, κ.τ.λ.) ώστε να καλλιεργείται η αίσθηση του επαγγελματισμού. Η εικόνα των πρωτευόντων μαζί με των άνθρωπο πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά δοσμένη προς το κοινό. Δυστυχώς, καθώς οργανισμοί που βοηθούν τα πρωτεύοντα μη ανθρώπινα ζώα και τα διασώζουν, αρκετές φορές στην προσπάθειά τους να προωθήσουν το έργο τους και να ελκύσουν δωρεές και οικονομική στήριξη, πετυχαίνουν το αντίθετο με τέτοιες φωτογραφίες. Πετυχαίνουν δηλαδή να δημιουργήσουν την εσφαλμένη αντίληψη στο κοινό πως τα πρωτεύοντα μη ανθρώπινα ζώα είναι κατάλληλα για συγκατοίκηση με τον άνθρωπο και έτσι αυξάνουν της “αξία” τους ως οικόσιτα και την ζήτηση των ανθρώπων για αυτά.

Χρειάζεται λοιπόν να βρεθεί η χρυσή τομή στην προβολή των συγκεκριμένων μη ανθρωπίνων ζώων. Οι προσπάθειες των οργανισμών διάσωσης δεν πρέπει να υποσκάπτουν τα δικαιώματα των ζώων ούτε να αυξάνουν την ανάγκη για διάσωση όλο και περισσότερων ζώων.

Όπως ισχύει για όλα τα ζώα, τα ζώα δεν είναι πράγματα, κουκλάκια για παιδιά, ή “φίλοι” – ούτε αποτελούν μέσα για την ικανοποίηση ανθρώπινων αναγκών. Πρέπει να ζουν στον φυσικό τους χώρο και όχι να συγκατοικούν με ανθρώπους επειδή οι άνθρωποι αντλούν ευχαρίστηση από αυτό.

© Vegan Times 01-02-2021