Αναστασία Ψειρίδου MPhil PhD

Καθηγήτρια Οικονομικής Ανάλυσης και Βιωσιμότητας (Πάντειο Πανεπιστήμιο), επιστημονική συνεργάτις της Vegan Times.

Η Αναστασία Ψειρίδου (MPhil PhD - Cambridge University, Plant-Based Nutrition Professional - CNS & Cornell University) είναι Καθηγήτρια Οικονομικής Ανάλυσης και Βιωσιμότητας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Στην έρευνα και τη διδασκαλία της πραγματεύεται θέματα που διασυνδέουν θέματα διατηρήσιμης οικονομικής δραστηριότητας, υπεύθυνης κατανάλωσης και παραγωγής, "πράσινης" επιχειρηματικότητας, και κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων.

Στο βιβλίο που συνέγραψε με τον Ομότιμο Καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεόδωρο Λιανό, με τίτλο "Σώζοντας τον πλανήτη" (2021), αναλύονται καίρια ζητήματα για το περιβάλλον και την οικονομική ανάπτυξη.

Είναι ιδρυτικό μέλος από το 2016 και συνδιαχειρίστρια στην ομάδα “Χορτοφάγοι γονείς | Vegan parents” όπου συνεισφέρει στην δωρεάν εκπαίδευση του κοινού σχετικά με τον βίγκαν τρόπο ζωής και την υγιεινή διατροφή.

Είναι Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των Vegan Awards 2023 και 2024 και μέλος της συντακτικής ομάδας του ιδιωτικού προτύπου Vegan Inside.

Σώζοντας τον Πλανήτη - Θεόδωρος Λιανός, Αναστασία Ψειρίδου (2021)

Αναστασία Ψειρίδου | Anastasia Pseiridis PhD inside the Judge Business School, Cambridge, UK
Νοιάζομαι σημαίνει μαθαίνω σημαίνει αλλάζω. Αν αλλάξω εγώ, ο κόσμος όλος μπορεί να αλλάξει.
Άρθρα του ιδίου
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Συνταγές του ιδίου

Δεν βρέθηκαν συνταγές