Το αποτύπωμα άνθρακα της τουρκικής κουζίνας

Περιβάλλον + Βιωσιμότητα

17/03/2022

Ποιος;

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Οικονομικών της Σμύρνης στην Τουρκία…

Τί;

…υπολόγισαν τα αποτυπώματα άνθρακα της τουρκικής κουζίνας για 3 είδη διατροφής: την παμφάγo (διατροφή με όλα τα είδη ζωικών προϊόντων), μια ενδιάμεση διατροφή με κάποια ζωικά προϊόντα, και την vegan.

Πότε;

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν τον Απρίλιο του 2021.

Γιατί;

Παρά το γεγονός ότι η τουρκική κουζίνα αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες και διατροφικά ποικίλες διατροφές στον κόσμο δεν είχε μελετηθεί μέχρι πρότινος το οικολογικό της αποτύπωμα.

Λοιπές πληροφορίες

Οι ερευνητές υπολόγισαν το εβδομαδιαίο αποτύπωμα από την παμφάγο διατροφή, μια διατροφή που περιέχει γαλακτοκομικά και αυγά, και την vegan διατροφή, με μονάδα αναφοράς τις 14.000 θερμίδες (δηλ. 2.000 θερμίδες την ημέρα για μία εβδομάδα). Η vegan διατροφή ήταν η διατροφή με το μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα. Η παμφάγος διατροφή είχε περιβαλλοντικό αποτύπωμα 35,2 κιλά ισοδυνάμων διοξειδίου του άνθρακα, η ενδιάμεση είχε 27,8 κιλά, ενώ η vegan μόλις 18,5 κιλά, δηλ. περίπου το μισό αποτύπωμα σε σύγκριση με την παμφάγο διατροφή.

Infographic: Vegan Times Data: Scarborough et al 2014

Το ότι το αποτύπωμα της vegan διατροφής είναι περίπου το μισό από της παμφάγου έχει βρεθεί και σε άλλες μελέτες, π.χ. από τους Scarborough et al. (2014) για την περίπτωση της Μεγ. Βρετανίας. Η vegan διατροφή φαίνεται να είναι ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

Η αγροτική παραγωγή αποτελεί τον κύριο παράγοντα στο αποτύπωμα άνθρακα. Περίπου 75% των εκπομπών δημιουργούνται σε αυτό το στάδιο ενώ το υπόλοιπο δημιουργείται κατά την παρασκευή των γευμάτων με 1-2% κατά την διαχείριση των απορριμμάτων. Αν αναλογιστούμε πως η διατροφή είναι υπεύθυνη για το περίπου 1/3 του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα της Τουρκίας, και ότι το αποτύπωμα της vegan διατροφής είναι περίπου το μισό της συμβατικής τότε μπορούμε αδρά να υπολογίσουμε ότι το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα της χώρας θα μειωνόταν αυτομάτως κατά περίπου 17% με την υιοθέτηση της vegan διατροφής.

© Vegan Times 13-04-2021

Δημοσιεύτηκε: 13/04/2021
Ενημερώθηκε:
17/03/2022

Πηγές:

  1. Main picture credits to Pixabay | Pexels
  2. Görkem ÜÇTUĞ, F. et al. (2021) ‘Carbon footprints of omnivorous, vegetarian, and vegan diets based on traditional Turkish cuisine’, Sustainable Production and Consumption, 26, pp. 597–609. doi: 10.1016/j.spc.2020.12.027.
  3. Scarborough, P. et al. (2014) ‘Dietary greenhouse gas emissions of meat-eaters, fish-eaters, vegetarians and vegans in the UK’, Climatic Change, 125(2), pp. 179–192. doi: 10.1007/s10584-014-1169-1.