Πόσο «στοιχίζει» στον πλανήτη το σύστημα παραγωγής τροφίμων;

Περιβάλλον + Βιωσιμότητα

18/07/2023

Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

Μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό Nature Food εκτιμά ότι τo σύστημα παραγωγής τροφίμων είναι υπεύθυνο για το 34% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η έρευνα αναφέρεται στο παγκόσμιο σύστημα παραγωγής τροφίμων και κυκλοφόρησε στις 8 Μαρτίου 2021.

Σύστημα παραγωγής και διάθεσης τροφίμων

Οι ερευνητές πήραν δεδομένα από όλα τα στάδια παραγωγής τροφίμων για το διάστημα από το 1990 έως το 2015. Με βάση αυτά, υπολόγισαν ότι το 34% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου προέρχεται από το σύστημα παραγωγής και διάθεσης τροφίμων. Εξ αυτών, το 29% προέρχεται από τις μεταφορές τροφίμων, την πώληση, την συσκευασία, την μεταποίηση, την συσχετιζόμενη με τη γεωργία παραγωγή καυσίμων, και την διαχείριση αποβλήτων και το υπόλοιπο 71% προέρχεται από την δραστηριότητα της γεωργίας και αλιείας και την σχετιζόμενη με την γεωργία αλλαγή χρήσης γης και την υποβάθμιση του εδάφους. Οι υπόλοιπες εκπομπές (29%) προέρχονται από τις μεταφορές τροφίμων, την πώληση, την συσκευασία, την μεταποίηση, την συσχετιζόμενη με τη γεωργία παραγωγή καυσίμων, και την διαχείριση αποβλήτων.

Το να τραφεί ένας πληθυσμός 8 δισεκατομμυρίων ανθρώπων δημιουργεί μεγάλη επίπτωση στο κλίμα, δημιουργώντας άλλη μία πρόκληση στο υφιστάμενο πρόβλημα της χρήσης πόρων για την σίτιση κάθε ανθρώπου ενός αυξανόμενου πληθυσμού. Ήδη, η μισή έκταση κατοικήσιμης γης καλύπτεται από εδάφη που χρησιμοποιούνται για παραγωγή τροφής και γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο να βρεθούν νέα εδάφη χωρίς να καταστραφεί περαιτέρω η οικολογική ισορροπία του πλανήτη.

Η έρευνα έδειξε επίσης πως η παραγωγή τροφίμων αυξήθηκε κατά 40% από το 1990 έως το 2015 με τις ετήσιες εκπομπές του συστήματος τροφίμων να αυξάνονται κατά 12,5% (από 16 σε 18 γιγατόνους). Επίσης, το μερίδιο του συστήματος τροφής στις συνολικές εκπομπές μειώθηκε κατά τα 25 αυτά χρόνια, επειδή η αύξηση των άλλων κλάδων ήταν μεγαλύτερη. Η τάση αυτή είναι πιο έντονη στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς αυξάνουν ακόμα ταχύτερα τις εκπομπές των άλλων κλάδων. Αξίζει να σημειωθεί πως οι περισσότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την παραγωγή τροφίμων το 2015 προέρχονταν από αναπτυσσόμενες χώρες.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η λύση στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου βρίσκεται στον συνδυασμό τριών στοιχείων:

Ο Marco Springmann, ερευνητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, που με την ομάδα του έδειξε ότι η φυτοφαγική διατροφή είναι 60% πιο αποτελεσματική σε σχέση με την συμβατική υγιεινή διατροφή, όπως αυτή περιγράφεται στις επίσημες Διατροφικές Οδηγίες, σχολίασε θετικά την νέα γνώση που φέρνει η έρευνα και ανέφερε ότι το επόμενο βήμα θα ήταν να εκτιμηθούν οι εκπομπές ανά είδος τροφίμου -- αυτό θα βοηθούσε στην καλύτερη στόχευση πολιτικών.

Η γνώμη μας

Η βίγκαν διατροφή έχει πολλά θετικά. Πέρα από την συνεισφορά της στην επίλυση των προβλημάτων του περιβάλλοντος, μειώνει την πιθανότητα νέων πανδημιών, ωφελεί την δημόσια υγεία, αλλά και είναι η διατροφή που έμπρακτα δείχνει σεβασμό στα ζώα.

Η vegan διατροφή είναι ένας εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος να μειώσουμε το αποτύπωμα της ανθρωπότητας. Είναι η μοναδική στάση ζωής που συνδυάζει τόσα πλεονεκτήματα και μπορεί να προσφέρει ενεργά ένα σημαντικό εργαλείο για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

field with cows unsplashΑυτά τα εδάφη που τώρα χρησιμοποιούνται για βοσκοτόπια ή για καλλιέργεια ζωοτροφών ήταν δάση παλαιότερα. Στα αέρια θερμοκηπίου που δημιουργεί η παραγωγή ζωοτροφών και οι βιολογικές διαδικασίες των ζώων, προστίθενται τα αέρια θερμοκηπίου που δημιουργούνται (ή που δεν απορροφώνται) από την μετατροπή των δασών σε βοσκότοπους ή καλλιέργειες ζωοτροφών. Εικόνα: Ronnie Overgoor | Unsplash.

© Vegan Times 07-04-2021

Δημοσιεύτηκε: 07/04/2021
Ενημερώθηκε:
18/07/2023

Πηγές:

  1. Main picture credits to Ales Krivec | Unsplash
  2. Crippa, M. et al. (2021) ‘Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions’, Nature Food, 2(3), pp. 198–209. doi: 10.1038/s43016-021-00225-9.
  3. Springmann, M. et al. (2016) ‘Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change’, Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(15), pp. 4146–4151. doi: 10.1073/pnas.1523119113.
  4. Tandon (2021) ‘Food systems responsible for “one third” of human-caused emissions’, Carbon Brief, 8 March. Available at: https://www.carbonbrief.org/food-systems-responsible-for-one-third-of-human-caused-emissions (Accessed: 5 April 2021).