Οι πολικές αρκούδες χάνουν το σπίτι τους

Περιβάλλον + Βιωσιμότητα

17/03/2022

Ποιος;

Πολικές αρκούδες…

Τί;

...περικύκλωσαν ένα φορτηγό που κουβαλούσε σκουπίδια και το εξερεύνησαν, πιθανώς σε αναζήτηση τροφής.

Πού;

Στην περιοχή Novaya Zemlya στη Βόρεια Ρωσία.

Πότε;

Τον Οκτώβριο του 2020.

Γιατί;

Η κλιματική αλλαγή, το λιώσιμο των πάγων, και η ανθρώπινη επέμβαση αναγκάζει τις πολικές αρκούδες να αναζητήσουν τροφή εκτός του ενδιαιτήματός τους.

Λοιπές πληροφορίες

Αυτό που φαίνεται να προσέλκυσε ίσως τις αρκούδες ήταν το φαγητό που υπήρχε στα σκουπίδια του φορτηγού.

Πηγή: The Siberian Times

Δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται παρόμοιο περιστατικό με πολικές αρκούδες να αναζητούν τροφή ακόμα και μέσα σε σπίτια. Λόγω της κλιματικής αλλαγής η οποία έχει οδηγήσει στη μείωση του θαλασσινού πάγου, τα ζώα αναγκάζονται να βρουν νέους τρόπους τροφής.

Η επέκταση του ανθρώπου μέσα στον φυσικό χώρο διαβίωσης άλλων ζώων και η αλλαγή χρήσης εδαφών οδηγούν στην καταστροφή των φυσικών χώρων των ζώων με αποτέλεσμα η αλληλεπίδραση «άγριων ζώων» και ανθρώπου να είναι αναπόφευκτη. Οι πολικές αρκούδες, εν προκειμένω, στον αγώνα τους για επιβίωση δυσκολεύονται να βρουν τροφή, καθώς ο φυσικός τους χώρος τείνει να εξαλειφθεί από την έντονη ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα.

© Vegan Times 30-03-2021

Δημοσιεύτηκε: 30/03/2021
Ενημερώθηκε:
17/03/2022

Πηγές:

  1. Main picture credits to NOAA (The National Oceanic and Atmospheric Administration) | Unsplash (H φωτογραφία είναι ασυσχέτιστη με το περιστατικό).
  2. Newsweek (2020) ‘“Hungry” polar bears surround garbage truck with driver inside in heart-stopping video’, 22 October. Available at: https://www.newsweek.com/video-polar-bears-garbage-truck-driver-1541282 (Accessed: 28 March 2021).
  3. Siberian Times (2020) ‘Ten polar bears - six adults and four cubs - besiege a stalled rubbish truck in Russian Arctic’, 20 October. Available at: https://siberiantimes.com/other/others/news/ten-polar-bears-six-adults-and-four-cubs-besiege-a-stalled-rubbish-truck-in-russian-arctic/ (Accessed: 29 March 2021).