Η άγρια ζωή απειλείται από το εμπόριο ζώων

Περιβάλλον + Βιωσιμότητα

17/03/2022

Ποιος;

Tα ζώα που ζουν ελεύθερα (αυτά που συνήθως αποκαλούμε “άγρια ζώα”)...

Τί;

…απειλούνται με εξαφάνιση από τον άνθρωπο.

Πού;

Παγκοσμίως. Ακόμα και σε περιοχές όπου τα άγρια ζώα έχουν οριστεί ως προστατευόμενα, οι πληθυσμοί τους μειώθηκαν, και μάλιστα πολλά είδη εξαφανίστηκαν εντελώς.

Γιατί;

Εξαιτίας της εμπορίας τους και γενικά της ζήτησης που υπάρχει για αυτά για τροφή, ένδυση, υλικά για γιατροσόφια, διακόσμηση, κ.λπ.

Λοιπές πληροφορίες

Το εμπόριο άγριων ζώων είναι μια δραστηριότητα που αποφέρει κέρδη μεταξύ 5 και 20 δισεκατομμυρίων ανά έτος. Για σύγκριση, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 2,5-9% του ελληνικού ΑΕΠ.

Υπάρχει η πεποίθηση πως η εμπορία άγριων ζώων προστατεύει τους πληθυσμούς τους ενώ άλλοι θεωρούν πως οδηγεί τα ζώα σε εξαφάνιση.

Ο βιολόγος David Edwards από το πανεπιστήμιο του Sheffield με την ερευνητική του ομάδα πραγματοποίησε έρευνα για να ελέγξει τις δύο αυτές υποθέσεις. Η ομάδα μελέτησε 31 έρευνες που καταγράφουν πληθυσμούς από 133 είδη ζώων από θηλαστικά, πτηνά, και ερπετά και εξέτασε διάφορους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τους πληθυσμούς τους, όπως το μέγεθος του εμπορίου κάθε είδους, τους λόγους του εμπορίου (φαγητό, φάρμακα, ή για κάποιον άλλο σκοπό), την απόσταση των πληθυσμών από κατοικημένες περιοχές, την ύπαρξη υλοτομικής ή αγροτικής δραστηριότητας στην περιοχή, και το αν τα άγρια ζώα ζούσαν σε προστατευόμενη ή μη περιοχή.

Η ανάλυση έδειξε πως το εμπόριο ζώων απειλεί τους πληθυσμούς τους, και μάλιστα αυξάνει την πιθανότητα εξαφάνισης ειδών, τόσο σε μη προστατευόμενες όσο και σε προστατευόμενες περιοχές. Στις περιοχές που μελετήθηκαν, σε μη προστατευόμενες περιοχές οι πληθυσμοί των ζώων μειώθηκαν πάνω από το μισό (κατά 65%), και σε προστατευόμενες τοποθεσίες οι πληθυσμοί μειώθηκαν κατά 39%.

Τα ευρήματα της μελέτης είναι σημαντικά δείχνουν ότι ακόμα και όταν προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα ζώα από τους ανθρώπους, δεν το καταφέρνουμε. Οι συγγραφείς γράφουν “τα τρέχοντα μέτρα προστασίας των ειδών δεν καταφέρνουν να προστατεύσουν τα είδη”.

Η γνώμη μας

Ο μόνος τρόπος να προστατεύσουμε τα ζώα και την βιοποικιλότητα, είναι να σταματήσουμε να θεωρούμε τα ζώα τροφή, αφεψήματα, διακοσμητικά αντικείμενα, αντικείμενα συντροφιάς, ή είδη διασκέδασης, και έτσι να πάψουμε να δημιουργούμε ζήτηση για αυτά, είτε είναι άγρια είτε ήμερα. 

© Vegan Times 25-02-2021

Δημοσιεύτηκε: 01/03/2021
Ενημερώθηκε:
17/03/2022