Η vegan διατροφή είναι μονόδρομος για ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Περιβάλλον + Βιωσιμότητα

17/03/2022

Ποιος;

Το επιστημονικό περιοδικό Lancet Planetary Health…

Τί;

…δημοσίευσε νέα έρευνα για τις θετικές παράπλευρες συνέπειες των μέτρων κατά της κλιματικής αλλαγής.

Πότε;

Τον Φεβρουάριο του 2021.

Γιατί;

Δυστυχώς, οι τρέχουσες δεσμεύσεις των κρατών για μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής δεν είναι αρκετές για τον στόχο της μέγιστης αύξησης κάτω από 2°C. Επειδή τα μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγές έχουν θετικές επιπτώσεις στην δημόσια υγεία, αυτό μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερο κίνητρο στους ανθρώπους και τις κυβερνήσεις για την υιοθέτηση περισσότερων και πιο αποτελεσματικών μέτρων.

Λοιπές πληροφορίες

Οι ερευνητές μελέτησαν τις επιδράσεις στην κλιματική αλλαγή από τους κλάδους της ενέργειας, των τροφίμων και της γεωργίας, και τις μεταφορές, καθώς και τη θνησιμότητα που σχετίζεται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, την διατροφή, και τη σωματική αδράνεια σε τρία διαφορετικά σενάρια δράσεων για την κλιματική αλλαγή έως το 2040. Μετά ανέλυσαν τα οφέλη για την υγεία των εναλλακτικών σεναρίων δράσεων.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι αν πράγματι ληφθούν μέτρα για την κλιματική αλλαγή που να είναι κατάλληλα για την αποτροπή της υπερθέρμανσης πάνω από 2°C σε σχέση με τα προβιομηχανική επίπεδα (ο στόχος της Συμφωνίας των Παρισίων), θα οδηγήσουν ετησίως σε 1,18 εκατομμύρια λιγότερους θανάτους λόγω μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 5,5 περίπου εκατομμύρια λιγότερους θανάτους λόγω βελτίωσης της διατροφής σε πιο φυτοφαγική, και 1 εκατομμύριο περίπου λιγότερους θανάτους λόγω αύξησης της σωματικής δραστηριότητας. Όλα αυτά τα οφέλη υπολογίστηκαν με βάση σύγκρισης τις υφιστάμενες δεσμεύσεις των κρατών για μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες κρίνονται ανεπαρκείς.

Δηλαδή, οι υφιστάμενες δεσμεύσεις των κρατών όχι μόνο δεν είναι αποτελεσματικές για την κλιματική αλλαγή, αλλά και “σπαταλούν” ανώφελα ανθρώπινες ζωές από χρόνιες ασθένειες.

Η νέα μελέτη έρχεται να προστεθεί σε ένα αυξανόμενο σώμα μελετών που καταδεικνύουν τα οφέλη τόσο στην υγεία όσο και στο περιβάλλον, από την υιοθέτηση φυτοφαγικών διατροφών. Σύμφωνα με μία από αυτές τις μελέτες, η μετάβαση σε φυτοφαγικές διατροφές θα μπορούσε να μειώσει την παγκόσμια θνησιμότητα έως 10% και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με τα τρόφιμα έως 70%.

Αν οι άνθρωποι ακολουθήσουν τις συμβατικές διατροφικές οδηγίες οι αποφευκτοί θάνατοι θα είναι περίπου 5 εκατομμύρια ετησίωςΑν οι άνθρωποι ακολουθήσουν τις συμβατικές διατροφικές οδηγίες οι αποφευκτοί θάνατοι θα είναι περίπου 5 εκατομμύρια ετησίως [βλ. Healthy Guidelines (HGD) στο σχήμα]. Αντιθέτως, αν οι άνθρωποι υιοθετήσουν την vegan διατροφή οι θάνατοι θα μειωθούν κατά 8 εκατομμύρια περίπου ετησίως. Πηγή σχήματος: Springmann et al (2015). Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary changeProceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).. Αναδημοσιεύεται κατόπιν αδείας.

Όπως φαίνεται στο γράφημα, η vegan διατροφή είναι 60% πιο αποτελεσματική σε σχέση με την υγιεινή διατροφή που περιγράφεται στις Διατροφικές Οδηγίες.

Επίσης, στο γράφημα φαίνεται ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με την υιοθέτηση της vegan διατροφής μειώνονται κατά 8 γιγατόνους ισοδυνάμων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, που αντιστοιχεί σε 170% μεγαλύτερο αποτέλεσμα από την συμβατική υγιεινή διατροφή.

Η γνώμη μας

Είναι ξεκάθαρο ότι η vegan διατροφή είναι κρίσιμη για να εξασφαλίσουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Εκτός του ότι δεν βλάπτει ζώα, μειώνει το φαινόμενο θερμοκηπίου και βελτιώνει την υγεία των ανθρώπων. Δεν υπάρχει καλύτερος συνδυασμός. Με άλλα λόγια, έχουμε ένα σημαντικό εργαλείο που λέγεται vegan διατροφή, που είναι ένας εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος να μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα.

© Vegan Times 25-02-2021

Δημοσιεύτηκε: 01/03/2021
Ενημερώθηκε:
17/03/2022

Πηγές:

  1. Hamilton, I. et al. (2021) ‘The public health implications of the Paris Agreement: a modelling study’, The Lancet Planetary Health, 5(2), pp. e74–e83.
  2. Afshin, A. et al. (2019) ‘Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017’, The Lancet, 393(10184), pp. 1958–1972.
  3. Springmann, M. et al. (2016) ‘Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change’, Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(15), pp. 4146–4151.
  4. Main picture. Credits to Emma Simpson | Unsplash