Το μεγαλύτερο εργοστάσιο αποθήκευσης διοξειδίου άνθρακα στη γη ξεκίνησε να λειτουργεί

Η μεγαλύτερη εγκατάσταση απορρόφησης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα από τον αέρα τέθηκε σε λειτουργία στην Ισλανδία στις 8 Σεπτεμβρίου, με στόχο να μειώσει το διοξείδιο του άνθρακα που έχει εκλυθεί στην ατμόσφαιρα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Επιχειρηματικότητα + Καινοτομία

16/03/2022

Λοιπές πληροφορίες

H ελβετική εταιρεία Climeworks και η ισλανδική εταιρεία Carbfix κατασκεύασαν τη μεγαλύτερη εγκατάσταση στον κόσμο, η οποία απορροφά από την ατμόσφαιρα διοξείδιο του άνθρακα και στη συνέχεια το τοποθετεί, αναμειγμένο με νερό, μέσα σε κατάλληλα υπόγεια πετρώματα όπου μέσω φυσικών διεργασιών το μείγμα μετατρέπεται σε πέτρωμα σε περίπου 2 χρόνια. Η εγκατάσταση ονομάζεται “Orca” που στα ισλανδικά σημαίνει “ενέργεια”.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλες 15 εγκαταστάσεις στον κόσμο που απορροφούν άνθρακα από τον αέρα. Οι εγκαταστάσεις αυτές απορροφούν 9.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Πώς όμως γίνεται αυτή η διαδικασία; Χρησιμοποιώντας ανεμιστήρες, η εγκατάσταση, απορροφά αέρα σε έναν συλλέκτη, ο οποίος περιέχει ένα φίλτρο. Μόλις γεμίσει ο συλλέκτης με διοξείδιο του άνθρακα τότε κλείνει, και η θερμοκρασία ανεβαίνει, ώστε να απομονωθεί το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο στη συνέχεια αναμειγνύεται με νερό και μεταφέρεται χίλια μέτρα κάτω από το έδαφος, όπου μετατρέπεται σε πέτρωμα σε περίπου δύο χρόνια. Η αποθήκευση του άνθρακα θεωρείται ότι είναι μόνιμη, χωρίς διαρροές στα υπόγεια ύδατα ή τον αέρα. Η εγκατάσταση χρησιμοποιεί γεωθερμική ενέργεια από ένα κοντινό εργοστάσιο.

OrcaΧρησιμοποιώντας ανεμιστήρες, η εγκατάσταση, τραβά αέρα σε έναν συλλέκτη ο οποίος περιέχει ένα φίλτρο. Πηγή εικόνας: Climeworks.com.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση έχει τη δυνατότητα να απορροφά 4.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στις ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 250 κατοίκων των ΗΠΑ. Ο αρχικός στόχος της Climeworks ήταν να καταφέρει να απορροφά το 1% των συνολικών ετήσιων παγκοσμίων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ποσοστό που μεταφράζεται σε περίπου 500 εκατ. τόνους. Ο τρέχων στόχος είναι να απορροφηθούν συνολικά μισό εκατομμύριο τόνοι μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Η πρόκληση για την εταιρεία είναι να καταφέρει να μειώσει το κόστος των υπηρεσιών της, ώστε να είναι αυτές διαθέσιμες και πιο προσβάσιμες σε κυβερνήσεις και εταιρείες που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η εταιρεία πωλεί την υπηρεσία της, δηλ. την δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, σε επιχειρήσεις και άτομα που επιθυμούν να αντισταθμίσουν τις δικές τους εκπομπές. Ένας τόνος (δεσμευμένου) διοξειδίου του άνθρακα πωλείται από την εταιρεία 600-1.200 δολάρια ΗΠΑ. Η εταιρεία προσδοκά να μειώσει το κόστος αυτό σε 100-200 δολάρια ΗΠΑ έως το 2025. Από την άλλη, το κόστος της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών όλο και αυξάνεται. Αυτή τη στιγμή το κόστος αγοράς του δικαιώματος έκλυσης ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ έχει ξεπεράσει τα 75 δολάρια ενώ ήταν λιγότερο από το μισό πριν την πανδημία.

Carbon dioxide removalΗ διαδικασία απομάκρυνσης διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και μεταφοράς του στο έδαφος για να μετατραπεί σε πέτρωμα. Πηγή εικόνας: Climeworks.com.

Η γνώμη μας

Το 2019 οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ήταν περίπου 40.000.000.000 (δηλ. 40 δις) τόνοι. Η δυναμικότητα της συγκεκριμένης εγκατάστασης είναι ίση με το 0,00001% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Θα χρειαζόμασταν δηλ. 10 εκατομμύρια παρόμοια εργοστάσια για να απορροφήσουμε τις τρέχουσες ετήσιες εκπομπές. Αν συνυπολογίσουμε και τις εκπομπές παλαιότερων ετών, απαιτούνται ακόμα περισσότερες εγκαταστάσεις.

Η ευχή όλων είναι αυτές οι καινοτομικές λύσεις να βελτιωθούν και να μειωθεί το κόστος τους. Όμως οι ευχές δεν αρκούν: χρειάζονται κεφάλαια σε έρευνα καθώς και χρόνος. Η ανθρωπότητα δεν έχει τίποτα από τα δύο σε επάρκεια. Χρειάζονται επίσης εδάφη που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση του άνθρκα. Ούτε αυτά είναι απεριόριστα.

Το σημαντικότερο μέρος της λύσης είναι η μείωση των εκπομπών. Όπως γνωρίζουμε και συνεχώς αναφέρουν οι επιστήμονες, η φυτοφαγική διατροφή αποτελεί ένα πολύ αποτελεσματικό και αναγκαίο όπλο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η τρέχουσα διατροφή δημιουργεί κατά κεφαλή πάνω από έναν τόνο ισοδυνάμων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως (Covacs, 2021), ενώ η φυτοφαγική διατροφή μπορεί να τις μειώσει σχεδόν στο μισό.

Έχει εκτιμηθεί ότι η στροφή στη φυτοφαγία μπορεί να μειώσει τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 8 δις τόνους (Springmann et al 2016) κάτι που αντιστοιχεί περίπου στο 20% των σημερινών εκπομπών. Πέραν αυτού, εκτιμάται ότι θα αποφύγουμε 8 εκατομμύρια θανάτους ετησίως από την φυτοφαγία λόγω των ωφελειών στην υγεία που προκύπτουν από την φυτοφαγία.

Τα παραπάνω είναι μεγάλα οφέλη, χωρίς να χρειάζεται επένδυση πόρων σε νέα τεχνολογία -- την τεχνολογία του πώς να φάμε φυτοφαγικά την γνωρίζουμε ήδη από χρόνια.

© Vegan Times 20-10-2021

Δημοσιεύτηκε: 20/10/2021
Ενημερώθηκε:
16/03/2022

Πηγές:

  1. Πηγή κύριας εικόνας: Carbfix
  2. Carbfix (no date) How it works. Available at: http://carbfix.com/how-it-works (Accessed: 20 October 2021).
  3. Fendt (no date) ‘Is there a danger that pumping liquid carbon dioxide underground could have the same negative impacts as fracking?’, MIT Climate Portal. Available at: https://climate.mit.edu/ask-mit/there-danger-pumping-liquid-carbon-dioxide-underground-could-have-same-negative-impacts (Accessed: 20 October 2021).
  4. Reuters (2021) ‘World’s largest plant capturing carbon from air starts in Iceland’, Reuters, 13 September. Available at: https://www.reuters.com/business/environment/worlds-largest-plant-capturing-carbon-air-starts-iceland-2021-09-08/ (Accessed: 20 October 2021).
  5. Sigurdadottir, R. and Rathi, A. (2021) ‘World’s Largest Carbon-Sucking Plant Starts Making Tiny Dent in Emissions’, Bloomberg.com, 8 September. Available at: https://www.bloomberg.com/news/features/2021-09-08/inside-the-world-s-largest-direct-carbon-capture-plant (Accessed: 16 September 2021).
  6. Kovacs, B. et al. (2021) ‘The carbon footprint of dietary guidelines around the world: a seven country modeling study’, Nutrition Journal, 20(1). doi:10.1186/s12937-021-00669-6.
  7. Springmann, M. et al. (2016) ‘Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change’, Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(15), pp. 4146–4151. doi:10.1073/pnas.1523119113.