Πόσο (πραγματικά) μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα μπορούν να έχουν οι εταιρείες;

Περιβάλλον + Βιωσιμότητα

22/11/2022

Ποιος;

Πολλές εταιρείες ανά τον κόσμο…

Τί;

…έχουν δεσμευτεί να μειώσουν τον αντίκτυπο που φέρουν οι πρακτικές τους στην κλιματική αλλαγή.

Πού;

Παγκοσμίως.

Πότε;

Άμεσα, αλλά ο στόχος είναι μέχρι το 2050 να έχουμε μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

Πώς;

Αλλάζοντας την διαδικασία παραγωγής ή/και αντισταθμίζοντας τις εκπομπές που δεν μπορούν να αποφευχθούν μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα που δεσμεύουν άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Λοιπές πληροφορίες

Αρχικά, είναι χρήσιμο να διασαφηνιστεί τί είναι οι λεγόμενες μηδενικές εκπομπές άνθρακα και πώς μπορεί μία εταιρεία να τις πετύχει. Μία εταιρεία καταγράφει όλες τις εκπομπές σε όλες τις γραμμές παραγωγής για τις οποίες είναι υπεύθυνη και τις μειώνει όσο το δυνατόν περισσότερο - σε περίπτωση που δεν μπορεί η ίδια να το πραγματοποιήσει μέσω αλλαγών στην παραγωγή της, το πετυχαίνει με άλλους τρόπους, π.χ. επενδύοντας σε επιχειρήσεις που "αφαιρούν" διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Μία από τις εταιρείες που έχουν δεσμευτεί να έχουν μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, ενώ παράλληλα παράγουν υψηλά επίπεδα ορυκτών καυσίμων είναι η Shell. To πρόβλημα βρίσκεται στο γεγονός εάν επιθυμούν και άλλες εταιρείες να εφαρμόσουν την παραπάνω πρακτική, τότε εγείρεται το ερώτημα εάν υπάρχει αρκετή έκταση γης και ωκεανών, για να αντισταθμίσουν όλες οι επιχειρήσεις τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δημιουργούν.

Για τις αντισταθμίσεις, αρωγοί είναι εθελοντικές ομάδες που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να επιτευχθούν οι μηδενικές εκπομπές άνθρακα μέσω δραστηριοτήτων όπως η δασοκομία, η διαχείριση των ωκεανών, η διαχείριση των αποβλήτων, οι γεωργικές πρακτικές, και η ανανεώσιμη ενέργεια, οι οποίες αφαιρούν (αντί να προσθέτουν) αέρια θερμοκηπίου από την ατμόσφαιρα. Αυτές οι ομάδες, βέβαια, συχνά πιέζονται ώστε να επεκταθούν περισσότερο, καθώς οι ανάγκες για μειώσεις εκπομπών άνθρακα μεγαλώνουν. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πως η δράση των εθελοντικών ομάδων δεν μπορεί να καλύψει όλες τις επιχειρήσεις του αναπτυγμένου κόσμου. Αξίζει να σημειωθεί πως εταιρείες που προέρχονται από αναπτυγμένες χώρες ήδη αναζητούν περιοχές αντιστάθμισης εκτός των συνόρων τους, γεγονός που δημιουργεί την ανησυχία πως οι πλουσιότερες χώρες θα «εναποθέσουν» τις εκπομπές τους σε οικονομικά πιο αδύναμες χώρες, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μία κλιματική αποικιοκρατία.

Αυτό γίνεται ενώ πολλές από τις φτωχές χώρες βρίσκονται ήδη σε οικολογικό έλλειμμα ή οδεύουν προς αυτό.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό από τους πολιτικούς, τους επιχειρηματίες, και τους καταναλωτές το γεγονός πως δεν υπάρχει αρκετή γη για να αντισταθμιστούν όλες οι παγκόσμιες εκπομπές.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 τρισεκατομμύρια δέντρα στη Γη με χώρο για περίπου ακόμη 2,5 τρισεκατομμύρια. Τέσσερις φορείς επιθυμούν να φυτέψουν από 1 τρισεκατομμύριο δέντρα. Αυτό είναι πρακτικώς αδύνατον, μια που ο πλανήτης δεν έχει αρκετό χώρο.

Η γνώμη μας

Τα παραπάνω δείχνουν ότι η λύση στο πρόβλημα δεν είναι το να αντισταθμίσουμε τις εκπομπές άνθρακα αλλά το να μειώσουμε την παγκόσμια κατανάλωσή μας, διότι αυτή παράγει τα αέρια του θερμοκηπίου. Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο μισό έως το 2030 και στο 0 έως το 2050 σαφώς απαιτεί έναν συνδυασμό καλύτερης τεχνολογίας παραγωγής ενέργειας, τροφής, και άλλων αγαθών, αλλά και ταυτόχρονη μείωση της κατανάλωσης.

Δεν μπορούμε να απαιτούμε να βρεθούν εδάφη για να αντισταθμιστούν οι εκπομπές που δημιουργεί η ζήτησή μας, χωρίς να μας ενδιαφέρει το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργεί η παγκόσμια αυξανόμενη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες. Όπως έχουμε αναφέρει, ο τρόπος διατροφής μας είναι κρίσιμος και σημαντικός παράγοντας για τη μείωση της ζήτησης πόρων και τον μηδενισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

© Vegan Times 06-04-2021

Δημοσιεύτηκε: 06/04/2021
Ενημερώθηκε:
22/11/2022