Ένας νέος τρόπος τιμολόγησης για να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων

Επιχειρηματικότητα + Καινοτομία

21/03/2023

Ποιος;

Η start-up εταιρεία Wasteless…

Τί;

…συνεργάζεται με σούπερ μάρκετ προσφέροντας το απαιτούμενο λογισμικό, έτσι ώστε τα σούπερ μάρκετ να μειώνουν τις τιμές των προϊόντων που πρόκειται να λήξουν. Αυτή η δυναμική τιμολόγηση μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων.

Πού;

Η εταιρεία έχει γραφεία στη Νέα Υόρκη, στο Τελ Αβίβ, το Λονδίνο, και το Άμστερνταμ και δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Γιατί;

Το 30% της παραγόμενης τροφής δεν καταναλώνεται. Χάνεται είτε πριν φτάσει στον καταναλωτή ή αφού αγοραστεί από τον τελικό καταναλωτή. Η απώλεια και σπατάλη τροφίμων είναι υπεύθυνη για το 7% των αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως.

Λοιπές πληροφορίες

H εταιρεία, η οποία υπολογίζει να συνεργάζεται με 300 καταστήματα μέχρι το τέλος του 2021, υποστηρίζει πως η σπατάλη τροφίμων με το σύστημα δυναμικής τιμολόγησης των ευαλλοίωτων τροφίμων μειώνεται κατά περίπου 40%.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, το 1/3 της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων δεν καταναλώνεται (καταλήγει στα απορρίμματα). Αυτό σημαίνει ότι η ανθρωπότητα χρησιμοποιεί πόρους (έδαφος, λιπάσματα, νερό, εργασία) για να παραγάγει τρόφιμα που τελικά καταλήγουν στα σκουπίδια. Επιπλέον, αυτά τα τρόφιμα είναι υπεύθυνα για το 7% των συνολικών αερίων θερμοκηπίου στον πλανήτη. Η εταιρεία Wasteless αναφέρει χαρακτηριστικά (στο πρότυπο του Bill Gates [1]), ότι εάν η σπατάλη τροφίμων ήταν μία χώρα, θα ήταν η 3η, πίσω από τις ΗΠΑ και την Κίνα, στην παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου. 

Τι λοιπόν υλοποιεί η εταιρεία Wasteless; Το λογισμικό της εταιρείας εντοπίζει τα προϊόντα που πρόκειται να λήξουν σύντομα, και ακολούθως τα προϊόντα αυτά προσφέρονται με μειωμένη τιμή τους καθώς πλησιάζουν στην ημερομηνία λήξεως, ώστε να αποτελούν ελκυστικές επιλογές για κάποιους καταναλωτές. Με αυτόν τον τρόπο δεν πετάγονται προϊόντα, βελτιστοποιούνται οι παραγγελίες, μειώνεται το ποσοστό σπατάλης τροφίμων, και κατά συνέπεια οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Από την άλλη πλευρά και οι επιχειρήσεις επωφελούνται από αυτήν την πράξη καθώς, όπως δείχνουν στοιχεία της Wasteless, από τη στιγμή που δεν σπαταλώνται τα προϊόντα, οι επιχειρήσεις έχουν οικονομικό όφελος (διότι δεν πετούν, κυριολεκτικά, τα εμπορεύματά τους στα σκουπίδια).

Salads sold in lower price due to close expiration date (Copyright Wasteless)Εικόνα: © Wasteless

H Wasteless υπολογίζει ότι η τεχνολογία και το σύστημα με το οποίο λειτουργεί η Wasteless μπορούν να προσφέρουν ετησίως τα εξής αποτελέσματα σε μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ με 100 καταστήματα:

 • Μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 900 τόνους.
 • Εξοικονόμηση 750 τόνων απορριμμάτων από τη γη.
 • Εξασφάλιση 3 εκατομμύριων γευμάτων, αρκετά ώστε να σιτιστούν περίπου 4 χιλιάδες άνθρωποι.
 • Εξοικονόμηση 5 δισεκατομμυρίων λίτρων νερού.
 • Μείωση της σπατάλης τροφίμων έως και 85%.
 • Αύξηση του τζίρου κατά περίπου 20%.
 • Αύξηση του περιθωρίου καθαρού κέρδους ανά προϊόν κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.

© Vegan Times 30-04-2021


[1] «Αν η αποδάσωση ήταν κράτος, τότε θα ήταν 3η χώρα σε εκπομπές αερίων θερμοκηπίου». (Gates, 2018)

Δημοσιεύτηκε: 30/04/2021
Ενημερώθηκε:
21/03/2023

Πηγές:

 1. Main picture: © Wasteless
 2. FAO (no date) ‘Food Loss and Food Waste’, Food and Agriculture Organization of the United Nations. Available at: http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/ (Accessed: 29 April 2021).
 3. Gates, B. (2018) ‘Climate change and the 75% problem’, gatesnotes.com, 17 October. Available at: https://www.gatesnotes.com/Energy/My-plan-for-fighting-climate-change (Accessed: 29 April 2021).
 4. Morrison, O. (2021) ‘We will wonder why perishables ever had constant prices in the first place: Al firm Wasteless on why dynamic pricing is key in the fight again food waste’, foodnavigator.com, 21 April. Available at: https://www.foodnavigator.com/Article/2021/04/21/We-will-wonder-why-perishables-ever-had-constant-prices-in-the-first-place-AI-firm-Wasteless-on-why-dynamic-pricing-is-key-in-the-fight-agai (Accessed: 29 April 2021).
 5. Wasteless (no date) ‘Environment’. Available at: https://www.wasteless.com/environment (Accessed: 29 April 2021).